Digitalisering og modernisering, i dag og for fremtiden

Vi leverer konsulenter innen følgende områder:

Program, prosjekt- og endringsledelse

Arkitektur og teknikk

Rådgivning

Om AVANCER

AVANCER er et konsulentselskap innenfor IT-bransjen. Konsulenter som jobber i AVANCER skal alltid være sertifisert innenfor anerkjent internasjonal prosjektmetodikk, samt ha lang praktisk erfaring fra store og komplekse prosjekter, det være seg infrastruktur, datasenter, driftsovertakelser, migreringsprosjekter, utrullingsprosjekter eller implementeringsprosjekter. Dette, kombinert med de rette personlige egenskaper og holdninger, gjør en konsulent fra AVANCER i stand til å raskt sette seg inn i, og forstå, kundens behov og utfordringer, både i dag og for fremtiden. AVANCER skal levere håndverk av beste kvalitet og sørge for vellykkede leveranser.

AVANCER leverer konsulenter innenfor program, prosjekt- og endringsledelse, arkitektur og teknikk, samt rådgivning. 

Digitalisering

Digitalisering av virksomheter, bransjer og offentlig sektor pågår for fullt, og i tillegg har koronapandemien satt et ekstra trykk på digitalisering for å endre og forenkle vår hverdag. Nye teknologier som skytjenester, kunstig intelligens, større og flere IT sikkerhetstrusler og nye løsninger krever at man fornyer seg i et raskt tempo, både for å være oppdatert og konkurransedyktige i dag, men også for å ikke bli hengende for langt etter i fremtiden, noe som kan bli svært kostbart og få store konsekvenser.

Er din virksomhet oppdatert og der den skal være i dag, og også klar for fremtiden?

Er virksomheten oppdatert i dag?

Er virksomheten klar for morgendagen?

Er virksomheten forberedt for fremtiden?

KONTAKT AVANCER

+47 46 444 000
post@avancer.no


Besøksadresse:
Karl Johans gate 25
0159 OSLO
4. etg.

Postadresse:
Postboks 200
3470 SLEMMESTAD

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form